chincona سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

chincona: سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز بازار خودرو کم کردن قیمت چند خودروی داخلی

به گزارش ایسنا، قیمت پژو ۲۰۶ ظاهر ۵ معادل ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ مدل وی ۸ معادل ۲۰۰ هزار تومان و ساندرو استپ وی اتومات ۵۰۰ هزار تومان کم کردن یافته است.

کم کردن قیمت چند خودروی داخلی

کم کردن قیمت چند خودروی داخلی

عبارات مهم : بازار

این هفته قیمت سه مدل خودروی داخلی در بازار کم کردن یافته هست.

به گزارش ایسنا، قیمت پژو ۲۰۶ ظاهر ۵ معادل ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ مدل وی ۸ معادل ۲۰۰ هزار تومان و ساندرو استپ وی اتومات ۵۰۰ هزار تومان کم کردن یافته است.

کم کردن قیمت چند خودروی داخلی

قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار عوض کردن خاصی نسبت به قیمت این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

قیمت بعضی خودروهای داخلی به شرح زیر است:

به گزارش ایسنا، قیمت پژو ۲۰۶ ظاهر ۵ معادل ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ مدل وی ۸ معادل ۲۰۰ هزار تومان و ساندرو استپ وی اتومات ۵۰۰ هزار تومان کم کردن یافته است.

واژه های کلیدی: بازار | خودرو | خودروهای داخلی | بازار خودرو

کم کردن قیمت چند خودروی داخلی

کم کردن قیمت چند خودروی داخلی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz