chincona سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

chincona: سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار حوادث قتـل همسر و پسر به خاطر توهم شیشه

محسن مردی 46 ساله است که دو بار دست به جنایت زده هست. هر دو بار هم مدعی بود به علت مصرف موادمخدر شیشه دچار توهم شده است و همین باعث شده است جان همسر و پسرش را ب

قتـل همسر و پسر به خاطر توهم شیشه

عبارات مهم : جنایت

محسن مردی 46 ساله است که دو بار دست به جنایت زده هست. هر دو بار هم مدعی بود به علت مصرف موادمخدر شیشه دچار توهم شده است و همین باعث شده است جان همسر و پسرش را بگیرد. او 20 سال است که اعتیاد دارد و هیچ وقت تلاشی جهت ترک اعتیادش نکرده هست. او نخستین جنایت را سال 90 مرتکب شد.

به گزارش جام جم ؛در این جنایت وی در برابر چشمان دو فرزندش چاقو به دست به جان مادر آنها افتاد و او را قربانی توهم ناشی از شیشه کرد. او بیش از سه سال را در زندان گذراند. ولی زندان هم نتوانست کاری کند که این راننده اتوبوس بعد از بخشیده شدن از سوی خانواده همسرش و فرزند هایش، اعتیاد را کنار بگذارد. دوباره همان داستان بعد از آزادی برایش تکرار شد. این بار کسی که قربانی توهم این مرد شیشه ای شد کسی نبود جز پسر 14 ساله اش محمدعلی که خودش سه سال پیش شاهد قتل پدرش بود. شاید اگر این پدر در سال 94 بعداز ارتکاب قتل محمدعلی بازداشت نمی شد، جان دخترش ریحانه نیز در منزل ای که با او زندگی می کرد به خطر می افتاد. ناگفته های زندگی این متهم به قتل شیشه ای را در ادامه می خوانید.

از خودت بگو؟

قتـل همسر و پسر به خاطر توهم شیشه

محسن. 46 ساله ام. راننده اتوبوس داخل شهری بودم.

اعتیاد داری؟

بله.

محسن مردی 46 ساله است که دو بار دست به جنایت زده هست. هر دو بار هم مدعی بود به علت مصرف موادمخدر شیشه دچار توهم شده است و همین باعث شده است جان همسر و پسرش را ب

درس خوانده ای؟

لیسانس علوم ارتباطات دارم.

چند سال است معتادی و چه مصرف می کردی؟

20 سال تریاک و شیشه .

قتـل همسر و پسر به خاطر توهم شیشه

ارتباط تو با اطرافیان چطور بود؟

بد نبود. ولی باز باید از اطرافیانم این را پرسید و جواب گرفت.

محسن مردی 46 ساله است که دو بار دست به جنایت زده هست. هر دو بار هم مدعی بود به علت مصرف موادمخدر شیشه دچار توهم شده است و همین باعث شده است جان همسر و پسرش را ب

مصرف مواد چه عوارضی دارد؟

همین که می بینید؛ بیشترین عوارض حس و حال توهمی است که به آدم دست می دهد و کنترل واکنش‌ها و کارهایش را نخواهد داشت.

چرا به خودت آسیب نمی زدی؟

قتـل همسر و پسر به خاطر توهم شیشه

بیشتر خانواده و دیگران تاوان مصرف مواد آدم را می دهند. آنها زیاد در معرض خطر هستند. خاصیت مواد این است که آدم به دیگران آسیب می زند تا به خودش.

چه زمانی ازدواج کردی؟

سال 75 .

سابقه داری؟

بله .

چه سابقه ای؟

قتل همسرم.

چه سالی؟

سال 90

همسرت با تو اختلاف داشت؟

اختلافمان بر سر مصرف موادو اعتیاد من بود و یک سری دعوا و درگیری که در همه منزل ها وجود دارد.

انگیزه ات چه بود؟

مواد مصرف کردم، توهم زدم و او را با ضربه های چاقو برابر چشم دو فرزندم کشتم.

چطور دست به جنایت زدی؟

شیشه مصرف می کردم. بعد از مصرف دچار توهم می شدم. آن شب هم منزل دوستم شیشه مصرف کرده بودم. ساعت 22 و 30 دقیقه به منزل آمدم. همسرم و دو فرزندم خوابیده بودند. آن شب بر اثر توهم ناشی از مصرف شیشه حال و روز خودم را نمی فهمیدم. نیمه شب که از خواب بیدار شدم، احساس می کردم چند نفر جهت دزدی به زور وارد منزل مان شده است اند. همسر و فرزند هایم را که خواب بودند بیدار کردم .

بعد چه شد؟

نیمه شب یکم شهریور سال 90 بود. بر اثر مصرف شیشه توهم زده و کنترل خود را از دست داده بودم. رفتم و از آشپزخانه چاقویی را برداشتم. با همسرم درگیر شدم و او را کشتم. فرزند ها فریاد می زدند. او غرق در خون نقش زمین شد. بعد هم که ماموران آمدند و مرا بازداشت کردند.

چرا فرزند هایت را آن وقت نکشتی؟

نمی دانم شاید احساسم فقط جهت کشتن همسرم بود .

چند سال زندان بودی؟

بیش از سه سال.

چطور آزاد شدی؟

اواخر سال 93 بود که توانستم رضایت خانواده همسرم و فرزند هایم را بگیرم و از زندان آزاد شوم.

این بخشش را در زندگی ات توانستی جبران کنی؟

نه. برعکس دوباره گرفتار اعتیاد شدم و این بار جان پسر 14 ساله ام را گرفتم.

چرا پسرت را کشتی؟

پسرم را خیلی دوست داشتم و نمی خواستم جانش را بگیرم. ولی توهم شیشه مرا به سمت کشتن او کشاند.

چرا؟

احساس می کردم به خاطر این که مادرش را کشته ام جهت انتقام گرفتن جانم را بگیرد. شاید همین باعث شد که بعد از مصرف مواد و توهم ناشی از مصرف شیشه او را با انداختن شال به دور گردنش خفه کنم و باعث شوم پسر 14 ساله ام را که به او خیلی علاقه داشتم، به قتل برسانم .

واقعا او قصد انتقام گیری از تو را داشت؟

شاید. چون من جان مادرش را برابر چشمان او و خواهرش گرفته بودم. احساس می کردم یک روز بخواهد از من انتقام بگیرد. شاید همین باعث شد که در پی توهم ناشی از مصرف شیشه پسرم را به قتل برسانم قبل از این که به من آسیبی وارد شود .

شب قتل محمدعلی شیشه مصرف کرده بودی؟

بله. چند شب بود مصرف می کردم.

چطور پسرت را کشتی؟

او خوابیده بود. نیمه شب رفتم داخل اتاق بالای سرش. حوله ای را آورده به دور گردنش انداختم. با سروصدای او بقیه اعضای خانواده بیدار شدند و محمدعلی را به بیمارستان بردند که در آنجا فوت کرد.

چه کسی در منزل بود؟

مادر و دخترم.

برای نجات پسرت اقدام کردند؟

بله. من با چنگالی که از آشپزخانه برداشته بودم به مادرم حمله کردم تا کنار برود و جلوی تصمیمی را که جهت قتل پسرم گرفته ام نگیرد .

کشتن جهت تو عادی شده است بود؟

نه .

پس آیا دو نفر را کشتی؟

به خاطر مصرف موادمخدر بود .

عذاب وجدان داشتی؟

بله . بعد از هردو جنایت .

پس آیا اعتیادت را ترک نکردی؟

نمی دانم. بعداز آزادی از زندان تلاش کردم اعتیادم را کنار بگذارم ولی قدرت و جسارت ترک اعتیاد را نداشتم.

هزینه زندگی ات بعداز آزادی چطور تامین می شد؟

با اتوبوسی که داشتم به جابه جایی مسافر مشغول بودم و هزینه زندگی ام را تامین می کردم .

مشکلات معنوی داری؟

فکر می کنم؛ چون اگر نداشتم، سمت موادمخدر شیشه نمی رفتم.

به روان شناس مراجعه کردی؟

نه .

چرا نرفتی؟

احساس می کردم مصرف مواد می تواند پرسشها زندگی ام را حل کند.

رابطه تو با خانواده ات چطور بود؟

خوب بود .

بعد از قتل همسرت رابطه ارزش با تو قطع شد؟

از کاری که من مرتکب شدم خیلی ناراحت بودند. ولی به خاطر فرزند هایم و زندانی شدن من، کم و بیش با من در ارتباط بودند و به ملاقاتم در زندان می آمدند. مادرم بعد از آزادی تلاش می کرد به من و فرزند ها زیاد سر بزند. شبی که پسرم را کشتم او در منزل مان بود. خیلی تلاش کرد فرزندم را نجات دهد که نشد .

مشکل زندگی ات چه بود؟

معتاد بودن من. اعتیادم را ترک نکردم .همین باعث شد این همه بلا سرم بیاید و دستم به خون همسر و پسر 14ساله ام آلوده شود .

در موقع رانندگی با کسی دعوا می کردی؟

نه . من در رانندگی و جابه جایی مسافر خونسرد بودم و با کسی دعوایی نداشتم.

زندان بر روند زندگی ات تاثیر نگذاشت؟

انگار نه. چون هنگامی که که آزاد شدم مصرف شیشه را دوباره از سر گرفتم و باعث شد دوباره اعتیادم را ادامه بدهم، مرتکب جنایت دوم شوم و دوباره به زندان بیفتم.

حرف پایانی؟

پشیمانم. ای کاش هیچ وقت معتاد نمی شدم. شاید اگر شیشه مصرف نمی کردم، دچار توهم نمی شدم و جان همسر و پسرم را نمی گرفتم و زندگی مان این همه رنگ تلخی به خود نمی گرفت.

مصرف شیشه متهم را از مجازات تبرئه نمی کند

سرهنگ سعید پیرزاد، معاون اجتماعی پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ راجع به این پرونده می گوید: جرم و جنایت هر لحظه اثرات منفی بر ما می گذارد؛ به عبارتی از وقوع چنین جرایمی در جامعه، ما نیز متاثر می شویم. چند سالی است که قاتلان بعد از ارتکاب جرم، مصرف شیشه را علت جنایت اعلام می کنند و مدعی هستند تحت تاثیر شیشه دست به قتل زده اند. حتی این متهم که مرتکب دو قتل شده است بود ادعا می کرد توهم ناشی از شیشه باعث شده است مرتکب این دو جنایت شود. مجرمان خشن مدام می گویند به خاطر مصرف مواد جرم انجام داده ایم و آن را دستاویزی جهت ارتکاب جرایم خشن بیان می کنند. خودشان می دانند این توجیه درستی جهت ارتکاب جرایمشان نیست.

پیرزاد ادامه داد: متخصصان قوه قضاییه این گونه پرسشها را از نظر پزشکی و روان شناسی بررسی می کنند. به گونه ای می توان گفت مصرف شیشه دیگر نمی تواند دستاویزی جهت مجرمان باشد. قوه قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد. در همین پرونده باید گفت متهم پرونده پرخاشگر نبود، دعوایی در روند زندگی اش با دیگران نداشت ولی مصرف شیشه را علت قتل ها اعلام می کرد. متهم در ظاهر فردی خونسرد و ترسو بود. ا

واژه های کلیدی: جنایت | زندان | زندگی | فرزند | اعتیاد | زندانی | خانواده | ترک اعتیاد | ترک اعتیاد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz