chincona سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

chincona: سرگرمی سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بخشی از سود ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی سهام عدالت واریز شد

رئیس شرکت خصوصی‌سازی با اشاره با واریز مرحله اول سود سهام عدالت می‌گوید از این سود هیچ مبلغی بابت هیچ چیزی کسر نشده است.

بخشی از سود ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی سهام عدالت واریز شد

بخشی از سود ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی سهام عدالت واریز شد

عبارات مهم : میلیون

رئیس شرکت شخصی سازی با اشاره با واریز مرحله اول سود سهام عدالت می گوید از این سود هیچ مبلغی بابت هیچ چیزی کسر نشده است.

علی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا سود سهام عدالت که واریز شده است از حساب ها برداشت شده است یا اینکه به عنوان مالیات یا بیمه مبلغی از آن کسر شده، اظهار کرد: خیر. از سود سهام عدالت هیچ مبلغی کسر نشده است.

بخشی از سود ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی سهام عدالت واریز شد

وی که در میان صحبت هایش چندین بار تاکید کرد بابت هیچ چیزی، هیچ پولی از سود سهام عدالت مشمولان کسر نشده، در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد بانک اشتباها مبلغی از سود سهام عدالت کسر کرده باشد یا مبالغی را از حساب مشمولان برداشت کرده باشد؟ گفت: بانک هم اشتباه نمی کند، جهت چه چیزی بانک باید پول برداشت کند؟

رئیس شرکت شخصی سازی افزود: اگر کسی در این مورد چیزی می داند با تلفن گویای شرکت شخصی سازی تماس گرفته و اطلاع رسانی کند تا ما این عنوان را پیگیری کنیم. من تاکید می کنم که اصلا چنین چیزی وجود ندارد.

رئیس شرکت خصوصی‌سازی با اشاره با واریز مرحله اول سود سهام عدالت می‌گوید از این سود هیچ مبلغی بابت هیچ چیزی کسر نشده است.

به گزارش ایسنا، پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ به ازای هر نفر ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان از روز گذشته واریز شد، این پرداخت جهت همه ۴۷ میلیون نفر به صورت یکجا امکان پذیر نیست و سود به مرور و در سه مرحله طی چهار ماه به حساب مشمولان انتقال خواهد یافت، ولی به گفته پوری حسینی اگر شرکت ها تا آخر اسفندماه کل سود را به ما پرداخت کردند ما آن مبالغ را در یک نوبت به حساب مشمولان واریز خواهیم کرد.

مشمولانی که مشمول بر تخفیف نمی شدند و هیچ پولی هم بابت پر کردن حساب سهام عدالتشان واریز نکردند، اگر در گذشته سودی نگرفته باشند ارزش سهام عدالتشان در مجموع ۵۳۲ هزار تومان است که سود سال مالی ۱۳۹۵ جهت آنها ۷۹ هزار و ۸۰۰ تومان می شود.

طبق گفته مسئولان شرکت شخصی سازی مشمولان سهام عدالت که از محل آورده نقدی یا تخفیف ارزش سهام عدالتشان یک میلیون تومان هست، سود سال مالی ۱۳۹۵ جهت آن ها ۱۵۰ هزار تومان می شود که روز گذشته در مرحله اول ۵۰ هزار تومان دریافت کردند. افرادی که کمتر از یک میلیون تومان سهام عدالت دارند ۰.۱۵ ارزش سهامشان سود دریافت می کنند.

بخشی از سود ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی سهام عدالت واریز شد

تلفن گویای ۸۳۳۳۸ جهت پیگیری به عنوان سهام عدالت آماده پاسخگویی است.

واژه های کلیدی: میلیون | روز گذشته | سهام عدالت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz